Ekologisuus


Ekologisuus tarkoittaa meille:


KESTÄVÄN RAKENTAMISEN toimintaperiaatteita

VASTUUN ottamista asiakkaidemme kiinteistöistä

UUSIEN ekologisten toimintatapojen kehittämistä

TALOUDELLISESTI kestävien ratkaisujen tuottamista


Pyrimme kaikessa toiminnassamme toimimaan vastuullisesti ja haluamme kehittyä jatkuvasti. Haluamme olla pienten suunnittelutoimistojen edelläkävijä kestävän rakentamisen suhteen. Tahtotilamme on ottaa isoja askelia kohti sosiaalista, kulttuurista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. 

"Laadukkaat ja pitkäikäiset materiaalit ja rakenneratkaisut osaltaan lisäävät rakennuksen käyttöikää, mikä on kestävän rakentamisen mukaista. Meille on tärkeää ottaa huomioon kokonaisuus ja toimia vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa. Vain tällä tavoin voimme saavuttaa laadukkaimman ja kestävimmän lopputuloksen. Meille ekologisuus tarkoittaa laadukkuutta." 

         Timo Sormunen, toimitusjohtaja.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Eko-projektit


TSO RAKENNESUUNNITTELU Oy on toiminut monipuolisesti ekologisissa rakennesuunnitteluprojekteissa!

Haluamme ekologisen toimintamme olevan läpinäkyvää ja korostaa näkyviä toimia korupuheiden sijaan.

Tälle sivulle kokoamme lyhyesti, millä tavalla olemme vaikuttaneet kestävän kehityksen kannalta tärkeissä projekteissa.

 

 

 

Puurakenteinen korotuskerros, Kämmenniemen yhteisötalo

Täydennysrakentamisen ekologisuus perustuu energiatehokkuuden parantamiseen (korotuskerrokseen uudet määräysten mukaiset lämmöneristeet yläpohjaan), olemassa olevan rakennuksen hyödyntämiseen sen sijaan, että vietäisiin luonnosta lisää palstatilaa sekä olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämiseen (mm. infrarakenteet). Täydennysrakentaminen antaa mahdollisuuden taloyhtiölle rahoittaa olevan rakennuksen kallista korjausrakentamista, mikäli vaihtoehtona olisi rakennuksen purkaminen ja uuden rakennuksen rakentaminen. Seurakunnan tilaaman Kämmenniemen yhteisötalon rakennesuunnittelu toteutettiin vuonna 2019.

Täydennysrakentaminen on kestävän ja vastuullisen rakentamisen keskiössä!

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/yleissuunnittelu-ja-selvitykset/yhdyskuntarakenteen-eheyttaminen/taydennysrakentaminen-hankkeena.htmlAurinkosähkövoimaa, Tampereen Ilokkaanpuisto

Tampereen Koivistonkylässä on paraikaa käynnissä rakenne- ja betonielementtisuunnittelu Ilokkaanpuiston asuinalueella. Koko alue saa energiansa Teiskoon rakennettavasta, taloyhtiöiden omistamasta aurinkosähkövoimalasta. Kohde on Euroopan ensimmäinen asuinalue, joka käyttää aurinkosähkövoimalasta tulevaa energiaa hyödykseen!

https://www.arkta.fi/yritys/tiedotteet/arkta-rakentaa-tampereelle-euroopan-ensimmaisen-etatuotetusta-aurinkosahkosta-energiansa-saavan-asuinalueenKuva: Tampereen Sähkölaitos

Biokaasua, Jepuan biokaasureaktori

Pohjanmaalla sijatseva Jepuan Biokaasu Oy on ravinteiden kierrätykseen ja uusiutuvaan energiaan keskittynyt biokaasuyhtiö, joka tuottaa energiaa maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivutuotteista. Biokaasu on uusiutuva energiaa, jonka lisääntyvällä käytöllä voidaan hillitä ilmaston lämpenemistä. 

Biokaasulaitoksen rakentamista edelsivät useat ympäristöselvitykset sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely, mikä muodosti perustan suunnittelutyön jatkolle.

Biokaasureaktorin rakennesuunnittelu toteutettiin vuonna 2019.  

https://www.lahienergia.org/case-jepua-biokaasulla-kohti-energiaomavaraisuutta/Pystyhirsirakenne, BAFO

Helsingin Tankovainiossa paraikaa käynnissä kerros- ja rivitalon rakennesuunnittelu, jossa kokeellinen puurakentaminen pystyhirsirakenteella.

http://www.pystyhirsi.fi/index.php

Kuva: Pystyhirsi.fi

Puurakenteinen, aurinkoenergiatoiminen jätteenlajitteluasema, Vuoreksen jäteasema

Tampereen Vuorekseen 2018 rakennesuunniteltu puurakennekohde. Jäteasema on ensimmäisiä itsepalveluperiaattella toimivia jätteenlajitteluasemia Suomessa.  Jäteasema on energiaomavarainen, sillä sen jätepistekatosten katoille on asennettu aurinkopaneelit. Jäteasema oli RIL-palkinnon vuoden ehdokkaana 2019. 

https://www.aamulehti.fi/a/200824973

Kuva: Pirkanmaan Jätehuolto ja Elina Saarinen