Rakennuttaminen ja valvonta

Tarjoamme asiakkaille laadukkaita ja ammattitaitoisia rakennuttamisen ja valvonnan palveluita, joihin kuuluu hankkeen kokonaisvaltainen johtaminen tarveselvityksestä ja hankesuunnittelusta kohteen takuuajan loppuun asti.

Tarjoamme palveluita kaikkiin saneeraushankkeisiin.

Rakennuttamisen tehtäviä ovat mm.

 • Projektin johtaminen, kokousten kutsuminen ja puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät kokouksissa
 • Tarveselvitys, tutkimusten kilpailuttaminen ja ohjaus
 • Hankesuunnittelu, hankkeen laajuuden, toteutustavan, aikataulun ja kustannusten selvitys
 • Suunnittelijoiden kilpailutus ja suunnittelun ohjaus hankkeen suunnitteluvaiheen aikana
 • Hankkeen toteutuksen kilpailuttaminen ja urakoitsijan valintaan osallistuminen
 • Hankkeen kaupallisten asiakirjojen laatiminen
 • Rakennuttajan turvallisuusvelvoitteista vastaaminen ja turvallisuusasiakirjan laatiminen
 • Toteutuksen ohjaaminen, aikataulun ja kustannusten seuranta sekä työmaan kokousten johtaminen
 • Urakan vastaanottotarkastus
 • Takuuajan tehtävät ja takuutarkastus

Valvonnan tehtäviä ovat mm.

 • Rakennusteknisten töiden suunnitelmien mukaisen toteutuksen valvonta
 • Hankkeelle asetettujen mallikatselmusten ja kokeiden seuranta
 • Aikataulun valvonta
 • Kustannusten seuranta
 • Toteutuksen turvallisuuden valvonta
 • Valvontatehtävien kirjallinen raportointi tilaajalle